Forma per Shto Perdorues Te Ri

Me klikimin e butonit” Add User në këtë formë mundëson të krijoni User për përdorimin e Programit, me anë të kësaj ju mund të qaseni programit, Formë e ndërlidhur me Login, dhe hapet forma e më poshtme ku mundësohet shtimi i një administratori te ri

ShtoAdmin

Textbox-at shërbejnë per futjen e të dhënave, ndërsa tek roli është paraqitur një combobox i cili shërben për marrjen e roleve nga një tabelë tjetër.

Butoni afër combobox-it shërben për shtimin e një roli të ri.

Butoni Ruaj shërben për shtimin e të dhënave.

Gjithashtu mundet edhe me u perditsuar te dhenat e nje perdoruesi.

Me klikimin e butonit” + në këtë formë mundëson të krijoni rol të ri.

ShtoRol

Textbox-at shërbejnë per futjen e të dhënave.

Butoni Rol shërben për shtimin e Rolit.