Forma per Shto Pacient te ri

Me klikimin e butonit Add Patient në këtë formë mundësohet shtimi i në shoferi të ri.

ShtoPacient

Poashtu forma permban Texbox per ti mbushur me të dhënat, Forma permban nje buton “Ruaje” detyra e te cilit eshte ti ruajë të dhënat e Pacientit. Forma permban nje buton “Perditëso” detyra e te cilit eshte ti vdryshoj informatat e Pacientit.

Butoni Diagnoza sherben per insertimin e informatave shtese lidhur me diagnozen e pacientit