Administrimi Perdoruesve

Me klikimin e butonit” Peroduesi" në këtë formë mundëson të shfaqen te gjith perdoruesit e programit, me anë të kësaj ju mund të qaseni programit, Formë e ndërlidhur me Login

Adminis

Me klikimin e butonit” Add User  në këtë formë mundëson të krijoni User për përdorimin e Programit, me anë të kësaj ju mund të qaseni programit, Formë e ndërlidhur me Login.