Navigimi ne Menun Kryesore?

Main Menu

Te faqja kryesore do te shihni butonat per pacientet si dhe perdoruesit e sistemit

Poashtu do te mund te shihni listat e pacienteve ose te perdoruesve te sistemit.

Nese deshirojme te dalim nga sistemi, mjafton ta klikojme butoni me te larte ne anen e djathte, kjo automatikisht do ti mbyll te gjitha format.