Si te qasemi ne Aplikacion?

Me instalimin e setup dhe hapjes së aplikacionit do të shihni formën e Log In

Log In

Fillimisht duhet te kyçeni si administrator me username = admin dhe password = admin. Pastaj eshte e mundshme shtimi i accountve tjere. Pasi te klikohet butoni kyçu, nese kredencialet jane dhene sakte, do te hapet forma e MainMenu. Në këtë pjesë zgjidhet edhe Gjuha Shqip-Anglisht, ku të gjitha Format dhe Përshkrimet shfaqën në gjuhën e zgjedhur